Såhär ska du tänka inför din värdering

Inför en försäljning av bostaden så är det viktigt att ha koll på värdet och genom den vetskapen kunna lägga upp en lämplig strategi. Här följer några goda råd kring detta och där du som säljare kan se att såhär ska du tänka inför din värdering.

Varför ska man överhuvudtager välja en värdering och varför ska man överväga att nappa på ett erbjudande om en fri sådan från en mäklare? Först och främst och gällande en fri värdering från en mäklare: många byråer erbjuder en sådan, men man gör detta med en tanke om en fortsättning också. Det vill säga, den fria värderingen är fri så länge du väljer att gå vidare med mäklaren i fråga och låter denne sälja objektet.

Vi ska säga att detta gäller mer i mindre städer än i större. I Stockholm så är värderingen ofta fri i ordets rätta bemärkelse. Detta medan mäklare i mindre städer kan komma att kräva betalning för tjänsten i efterhand om kunden väljer att gå vidare med en annan mäklarbyrå. Var noga med detta och se till att det finns skriftlig avtal så att inga missförstånd sker.

Varför en värdering då? En värdering är avgörande i till vilket pris en bostad ska säljas för. Det kan även vara en sund idé att värdera om bostaden även om man inte ska sälja. Ska man exempelvis lägga om sina lån så kan en värdering - förutsatt att den visar på en värdeökning - innebära att man får ett billigare boende genom att lånen förhandlas om. Har du exempelvis genomfört en omfattande renovering så kan den definitivt påverka och skapa en värdeökning. Detsamma gäller om du bor i ett område som börjat bli populärt.

Ungt par med mäklare inför en värdering

Vad utgår man från vid en värdering?

Anlitar du en mäklare för en fri värdering av din bostad så kommer några faktorer att spela roll i hur värdet bestäms. Läget på bostaden är en sådan. Vissa områden är hetare än andra och vissa kan tappa sin glans med tiden. En annan sak som påverkar är skicket på bostaden samt vilka renoveringar som utförts. Ytan och storleken påverkar givetvis också.

Handlar det om en villa så kan mäklaren begära ut uppgifter från exempelvis Lantmäteriet i form av ett fastighetsutdrag där inteckningar, tomtförhållanden och taxering inkluderas.

Ju mer information du själv kan ta fram, desto mer rättvis bedömning och värdering kan ges. Även saker som närhet till skolor, kommunikationer och exempelvis vatten ska spela roll. Det handlar om en helhetsbedömning av både område och bostadens skick.

Fråga mäklaren om råd

Om man - som många gör - värderar inför en försäljning så finns det alltid en risk för viss besvikelse. Många värderar sina bostäder med hjärtat snarare än med hjärnan; man är känslomässigt knuten till bostaden och har svårt att se rationellt på dess egentliga skick. En värdering kan, som en följd av detta, vara lite av en hård karamell att suga på.

Det finns emellertid saker att göra innan en försäljning - saker som kan höja värdet och ge säljaren mer pengar. Här följer några tips kring detta:

  • Renovera. Att renovera vissa rum och områden i en bostad kan vara skillnaden mellan en sämre och väldigt bra affär. Rådet är att ta hjälp med detta. Från olika håll: fråga gärna mäklaren vad som bör göras om för att värdet ska öka och ta sedan professionell hjälp i samband med renovering. Det senare är viktigt. Idag granskas renoveringar på ett helt annat sätt och ser det inte bra ut så kommer det heller inte att innebära ett ekonomiskt lyft. Det är värt att lägga några kronor extra på professionella hantverkare.

 

  • Inred rätt. Att sälja en bostad handlar mycket om att sälja in en livsstil. Här kan man ta hjälp av en inredare eller en stylist som jobbar fram en mer inbjudande bostad. Det är en relativt låg investering i förhållande till vilka summor som kan genereras. Välj inte bort den tjänsten.

 

  • Besiktiga. Ska du sälja en villa eller ett fritidshus så ska du se till att en besiktning utförs någon gång under processen. Det ger dig ett mer reellt värde och det kommer att försäkra bort riskerna för konflikter rörande dolda fel mot en framtida köpare. En besiktning - utförd av en besiktningsman - köper trygghet både för säljare och köpare.
Kontakta oss redan idag - vi säljer din bostad i Hallonbergen!

22 Jan 2020