Kontrollera att mäklarna har alla nödvändiga tillstånd

Kontrollera att mäklarna har alla nödvändiga tillstånd innan du skriver ett kontrakt. Varför? Under en period så skedde det tyvärr väldigt många felaktigheter hos mäklare. Det kunde innebära att vissa budgivningar var riggade och där en mäklare använde sig av bulvaner för att trissa upp priset.

Detta förkastliga sätt var tyvärr inte ovanligt i Stockholm under en period och där man såg att priserna sköt i höjden. Det var svårt att kontrollera och det stred mot mäklarens ansvar och yrkesroll. Tillvägagångssättet att använda sig av bulvaner är, enligt många, en bidragande orsak till att priserna under en period eskalerade. Branschen har agerat och vidtagit åtgärder för att förhindra detta.

Ett exempel på det är att många mäklarbyråer idag använder sig av Bank-Id i samband med en budgivning. Det gör att en budgivare måste identifiera sig och stå för vem man är; något som gör att eventuella misstankar blir enklare att följa. Har en budgivare plötsligt budat på en villa på Ekerö, en etta i innerstaden och en trerummare i Årsta så finns det fog att ana oråd - särskilt om det handlar om objekt som företrätts av samma mäklare. Mer transparens bidrar till schysstare budgivningar och det är en välkommen förändring.

Som både köpare och säljare kan man även se till att den mäklare som representerar ett objekt har alla nödvändiga tillstånd. Det gör man idag på ett enkelt sätt där man kontaktar Fastighetsmäklarinspektionen - FMI - där all information finns samlad. Hos denna inspektion kan man även kolla upp om en mäklare har någon varning. Om så är fallet så bör man vara lite försiktig.

Kan en mäklare krävas på ansvar?

En mäklare ska alltid agera enligt God Mäklarsed. Det innebär att mäklaren ska värna om trygga affärer som är till gagn för både säljare och köpare. Mäklare har vissa skyldigheter i och med detta.

Om en säljare exempelvis berättar för mäklaren om att bostaden har vissa fel och brister så ska mäklaren meddela säljaren om dessa - något som ofta sker genom en uppmaning om att köparen ska undersöka dessa områden; helt i linje med den undersökningsplikt man som köpare har.

Kan man då kräva en mäklare på ansvar? Kan man dra ett ärende vidare om man anser att mäklaren begått fel eller gjort avgörande misstag? Ja, det kan man. Många tror att en mäklare alltid är bortom skuld och aldrig kan ställas som ansvarig. Det är långt ifrån sanningen. Faktum är att en mäklare har ett ansvar och om man ser till vissa fel på ett objekt - som en mäklare undanhållit köparen - så kan mäklaren bli skadeståndsskyldig.

Mäklaren är aldrig ansvarig för felen och bristerna i ett objekt - det är sant. Lika sant är emellertid att en mäklare som medvetet undanhåller information som kan skada en köpare rent ekonomiskt också kan hållas som ansvarig. Allt detta i enlighet med Fastighetsmäklarlagen.

Kontakta oss redan idag - vi säljer din bostad i Hallonbergen!

5 Jun 2020